Χρεώσεις & Κέρδη

Η χρήση του localstage είναι δωρεάν για τους Θεατές και τους Καλλιτέχνες / Χώρους Τέχνης.

Το κόστος παρακολούθησης ενός live event εξαρτάται από τον χρήστη που το έχει δημιουργήσει και μπορεί να είναι ελεύθερο ή να έχει εισιτήριο.

Ένας Καλλιτέχνης / Χώρος Τέχνης μπορεί να δημιουργήσει ένα live event με τις εξής ιδιότητες:

  • Ελεύθερο - Το live event θα είναι δωρεάν για όλους τους θεατές.
  • TIP - Το live event θα είναι δωρεάν για τους θεατές που είναι συνδεδεμένοι στο localstage ΚΑΙ θα υπάρχει δυνατότητα να δώσουν το χρηματικό ποσό που θέλουν.
  • Ticket - Για να παρακολουθήσουν το live event οι θεατές θα πρέπει να πληρώσουν το διαδικτυακό εισιτήριο (μέσω PayPal ή μέσω πιστωτικής κάρτας) που έχει ορίσει ο χρήστης. 


Από το TIP και το Ticket το 70% του καθαρού ποσού (μετά φόρων 23%) πηγαίνει στον Καλλιτέχνη / Χώρο Τέχνης που κάνει το live event και το 30% στις υπηρεσίες του localstage


Ο Καλλιτέχνης / Χώρος Τέχνης μπορεί να υπολογίσει το καθαρό κέδρος από το live event του μέσω του Calculator στην επιλογή "Δημιουργία Παράστασης"Μετά την ολοκλήρωση ενός live event ο Καλλιτέχνης / Χώρος Τέχνης μπορεί να δει το καθαρό κέρδος και εάν έχει πληρωθεί από το localstage στο μενού "Πληρωμές" στην καρτέλα των Ολοκληρωμένων Παραστάσεων.