Terms of Use

18/03/2015


ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο δικτυακός τόπος του localstage.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.


2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

2.1 Για να κάνετε λήψη ή/και χρήση, των υπηρεσιών ή/και των ιστοτόπων της Localstage.gr, πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους. Θεωρείται ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους α) όταν κάνετε κλικ στο κουμπί αποδοχής ή συμφωνίας με τους Όρους ή β) όταν χρησιμοποιείτε, τις υπηρεσίες ή/και τους ιστοτόπους της Localstage.gr. Συνιστάται να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των Όρων για το αρχείο σας. Οι παρόντες Όροι παραμένουν σε ισχύ από την ημερομηνία αποδοχής τους έως τη λύση της συμφωνίας από εσάς ή από τη Localstage.gr.

2.2 Δεν μπορείτε να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους: α) εάν δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίεςή/και τους ιστοτόπους της Localstage.gr στη χώρα που βρίσκεστε ή διαμένετε ή β) εάν δεν είστε σε νόμιμη ηλικία για να συνάψετε μια δεσμευτική συμφωνία με τη Localstage.gr.


3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

3.1 Η Localstage.gr μπορεί κατά καιρούς να τροποποιεί τους παρόντες Όρους. Οι αλλαγές θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Επανεξετάζετε τους Όρους σε τακτική βάση. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η ρητή αποδοχή των Όρων ή η χρήση από μέρους σας των υπηρεσιών ή/και των Ιστοτόπων της Localstage.gr μετά την ημερομηνία δημοσίευσης θα συνεπάγεται τη συμφωνία σας με τους ενημερωμένους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους Όρους, μπορείτε να διακόψετε τη σχέση σας με τη Localstage.


4. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

4.1 Άδεια χρήσης. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, σας παραχωρείται περιορισμένη, μη αποκλειστική, άδεια χρήσης.


5. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝΤΗΣ LOCALSTAGE.GR

5.1 Εξοπλισμός: Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, θα χρειαστείτε μια ευρυζωνική σύνδεση με το διαδίκτυο. Είστε υπεύθυνοι να παρέχετε το σύνολο του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στο διαδίκτυο ή για την επικοινωνία, όπως ακουστικά, μικρόφωνα και διαδικτυακές κάμερες. Η σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω ενός εταιρικού ή άλλου ιδιωτικού δικτύου το οποίο αποκρύπτει την τοποθεσία σας ενδέχεται να συνεπάγεται διαφορετικές χρεώσεις από εκείνες που εμφανίζονται για την πραγματική τοποθεσία σας.

5.2 Αναστολή λειτουργίας, τεχνική βελτίωση και συντήρηση: Κατά καιρούς, η Localstage.gr μπορεί να χρειάζεται να πραγματοποιήσει συντήρηση ή να αναβαθμίσει το Λογισμικό, τις υπηρεσίες ή τους ιστοτόπους της Localstage.gr, ή την υποκείμενη υποδομή που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τις υπηρεσίες ή τους ιστοτόπους της. Για τον λόγο αυτό, μπορεί να χρειαστεί να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του Localstage.gr ή να περιορίσει τη χρήση σας σε κάποιο τμήμα ή στο σύνολο των υπηρεσιών ή των Ιστοτόπων της Localstage.gr, έως ότου μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η συντήρηση ή/και η αναβάθμιση. Στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό και εφόσον δεν απαιτείται επείγουσα παρέμβαση, το Localstage.gr θα δημοσιεύει εκ των προτέρων την ώρα και την ημερομηνία των εν λόγω αναστολών λειτουργίας ή περιορισμών χρήσης στον ιστότοπο της Localstage.gr. Δεν θα έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε αποζημίωση για τέτοιου είδους αναστολές λειτουργίας ή περιορισμούς χρήσης για οποιοδήποτε Λογισμικό, Προϊόν ή ιστότοπο της Localstage.gr.

Για το σκοπό της εφαρμογής των παρόντων Όρων, η Localstage.gr διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει το περιεχόμενο που υποβάλετε στις υπηρεσίες και τους ιστοτόπους της Localstage.gr ή μέσω αυτών. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τους Ιστοτόπους , ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες ως προς τη συμπεριφορά και το περιεχόμενό σας:

α) Μην χρησιμοποιείτε το τις υπηρεσίες ή τους ιστοτόπους της Localstage.gr για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Για τις πράξεις σας και τις συνέπειές τους την ευθύνη φέρετε εσείς.

β) Μην αποστέλλετε ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή μην χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας για να βοηθήσετε άλλα άτομα να αποστείλουν ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία νοούνται αυτόκλητα μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλήσεις, άμεσα μηνύματα ή άλλες επικοινωνίες ή μαζικά αιτήματα επαφής.

γ) Μην πραγματοποιείτε αποστολή, λήψη ή κοινή χρήση ακατάλληλων εικόνων (π.χ. εικόνων με αντικείμενο γυμνό ή πορνογραφία).

δ) Μην πραγματοποιείτε αποστολή ή κοινή χρήση εικόνων και μην συμμετέχετε σε τυχόν δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται ή βλάπτουν παιδιά.

ε) Μην συμμετέχετε σε δραστηριότητες που έχουν ψευδή ή παραπλανητικό χαρακτήρα (π.χ. απόπειρες απόσπασης χρημάτων μέσω ψευδών προσχημάτων ή πλαστοπροσωπίας).

στ) Μην συμμετέχετε σε δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για τις υπηρεσίες ή τους ιστοτόπους της Localstage.gr ή για τους χρήστες τους (π.χ. αποστολή ιών, παρακολούθηση, δηλώσεις μίσους, υποστήριξη της διάπραξης βίας εναντίον άλλων).

ζ) Μην παραβιάζετε τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων (π.χ. μη εξουσιοδοτημένη κοινή χρήση μουσικής, φωτογραφιών ή άλλου περιεχομένου προστατευόμενου μέσω πνευματικών δικαιωμάτων).

η) Μην συμμετέχετε σε δραστηριότητες που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα των άλλων.

θ) Μην παρακάμπτετε, απενεργοποιείτε ή άλλως παρεμβαίνετε στις λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια των υπηρεσιών ή των Ιστοτόπων της Localstage.gr ή στις λειτουργίες που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

Σε περίπτωση που το περιεχόμενό σας παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τη νομοθεσία, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να το καταργήσετε. Η μη συμμόρφωσή σας ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια πρόσβασης στον Λογαριασμό χρήστη που διαθέτετε ή σε ακύρωση του. Επιπλέον, η Localstage.gr μπορεί να καταργήσει περιεχόμενο χωρίς να σας ρωτήσει, εάν κρίνει ότι το εν λόγω περιεχόμενο παραβαίνει τους παρόντες Όρους ή το νόμο ή στην περίπτωση όπου λάβει κοινοποίηση από τρίτο μέρος σχετικά με παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας.


6. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

6.1 Λογαριασμός χρήστη. Πριν από τη χρήση για πρώτη φορά του ιστοτόπου Localstage.gr, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη και να επιλέξετε ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Σας συνιστούμε να επιλέγετε κωδικούς πρόσβασης που δεν είναι εύκολο να παραβιαστούν και που αποτελούνται από γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Εσείς οι ίδιοι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται μέσω του Λογαριασμού χρήστη σας. Για να αποτρέψετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση, θα πρέπει να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό και να μην τον κοινοποιείτε σε οποιονδήποτε τρίτο ή να μην τον χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε ιστοτόπους ή υπηρεσίες τρίτων. Εάν υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας, θα πρέπει αμέσως να τον αλλάζετε προκειμένου να προστατεύσετε την ασφάλεια του Λογαριασμού χρήστη σας. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι δεν θα απαντάτε σε αυτόκλητα αιτήματα για στοιχεία πιστωτικών καρτών, κωδικούς πρόσβασης ή άλλα δεδομένα. Η Localstage.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη μη συμμόρφωσή σας με τις υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου.


7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

7.1 Οι Υπηρεσίες και οι ιστότοποι της Localstage.gr περιέχουν πληροφορίες αποκλειστικής κυριότητας και εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

7.2 Το περιεχόμενο και η σύνθεση περιεχομένου που περιλαμβάνεται στους ιστοτόπους της Localstage.gr (εξαιρουμένου του υποβαλλόμενου υλικού χρήστη), όπως ήχοι, κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά μηνύματα, ψηφιακές λήψεις και λογισμικό, αποτελούν ιδιοκτησία της Localstage.gr, των συνεργατών ή των αδειοδόχων της και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του εν λόγω προστατευμένου με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχομένου χωρίς τη ρητή άδεια της Localstage.gr. Η Localstage.gr διατηρεί όλα τα δικαιώματα τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στους ιστοτόπους της Localstage.gr.